Dyrekcja szkoły

Prezentacja dyrekcji szkoły

dyrekcja1DYREKTOR SZKOŁY
mgr Mariola Skrzyńska
nauczyciel dyplomowany
uczy języka polskiego

dyrekcja3

 

V-CE DYREKTOR
DS. WYCHOWAWCZYCH
mgr Iwona Kusiorska
nauczyciel dyplomowany
 uczy języka niemieckiego

 

 

 

 

dyrekcja2

 

V-CE DYREKTOR
DS. DYDAKTYCZNYCH
mgr Bogusława Opalińska
nauczyciel dyplomowany
uczy historii i wiedzy o społeczeństwie