Dziennik elektroniczny – kurs

STRONA DLA NAUCZYCIELI

Materiały do pobrania

pomocne przy pracy z dziennikiem elektronicznym;

1. Prezentacja dotycząca obsługi dziennika

2. Film – dodawanie nowego tematu do rozkładu materiału

3. Film – edycja tematu z rozkładu materiału;

4. Film – Zmiana kolejności tematów i ilości godzin;

5. Film – Przesuwanie tematów między klasami;

6. Film – Tworzenie kopii własnego rozkładu materiału;

7. Film – Tworzenie nowego rozkładu materiału;

8. Film – Rozpoczęcie lekcji;

9. Film – Edycja seryjna frekwencji;