Sztandar szkoły

POCZET SZTANDAROWY

Zdjęcie pocztu sztandarowego wraz ze sztandarem

 

SZTANDAR SZKOŁY

zdjęcie sztandaru-lewa stronazdjecie sztandaru-prawa strona