12 listopada dniem wolnym od zajęć szkolnych

W związku z uchwaleniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
ustawy o ustanowieniu
Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości

poniedziałek 12 listopada 2018 roku

jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Do szkoły wracamy we wtorek.