Konkursy!!!

Drodzy uczniowie!

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursach plastycznych z naszego regionu.

  1.  „Figlarne, szkolne anioły”-

-format pracy – brystol A2

-technika: grafika, rysunek, malarstwo, techniki mieszane- termin do 16.12.18

  1. „Żywe obrazy” to konkurs w którym grupa dzieci ma za zadanie stworzyć (skopiować) wybrany obraz malarski słynnych autorów – w tym roku – polskiego artysty. Prezentacja musi wiernie przypominać obraz danego malarza. Ocenie będą podlegać: dokładność wykonania scenografii, stroje przebranych osób, rekwizyty. Należy wykonać zdjęcie konkursowej pracy i wydrukować w formacie 20×30 oraz wysłać pocztą elektroniczną na adres Organizatora.

Termin – koniec stycznia 2019

  1. Konkurs na logo i nazwę pilskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt .

konkurs ma charakter ogólnopolski i będzie trwał od 5 grudnia 2018 r. do 4 stycznia 2019 r. Propozycję nazwy schroniska i projektu logo oraz Kartę Zgłoszenia należy składać w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30 – 15.30, od poniedziałku do piątku, lub przesłać pocztą albo przesyłką kurierską na adres: Urząd Miasta Piły, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Pl. Staszica 10, 64-920 Piła, do 4 stycznia 2019 r. z dopiskiem „Konkurs na nazwę i logo pilskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt”.

Projekt logo należy przedstawić w formacie A4 mieszczący się w polu 15cmx15cm, w dowolnej technice plastycznej lub korzystając z technik komputerowych. Do pracy należy dostarczyć kartę zgłoszeniową. Więcej info pod adresem:

http://www.pila.pl/pl/aktualnosci/konkurs-na-nazwe-i-logo-pilskiego-schroniska.html

Wszystkich zainteresowanych uczniów zapraszam do kontaktu:):) 🙂
                                                                                                                                                                                                Agata Świderska