Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Pana Jacka Jaskólskiego.

Pan Jacek był wieloletnim nauczycielem wychowania fizycznego i dyrektorem „Piątki” w latach 1991-1995.

Cześć Jego pamięci