Pamiętamy

W  niedzielę 1 września delegacja naszej szkoły wzięła udział w obchodach organizowanych przez Urząd Miasta pod  pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego. Obchodziliśmy  80 rocznicę ataku  hitlerowskich Niemiec na Polskę, który rozpoczął II wojnę światową. Wydarzenie to było jednym z najtragiczniejszych w dziejach naszej ojczyzny.  W jego wyniku po ponad miesiącu zaciekłych walk, ziemie polskie  podzielono między Niemcy i ZSRR.  W czasie  trwania II wojny światowej życie straciło ponad 6 milionów polskich obywateli. Chcąc uczcić pamięć ofiar tych tragicznych dni, delegacja „piątki” w składzie Nikola Gapa i Katarzyna Kalinowska wraz z uczniami pilskich szkół podstawowych złożyła wiązankę kwiatów pod  pomnikiem. 

M. Łożyński

>>zobacz zdjęcia<<