Kubusiowi przyjaciele natury

W oddziałach przedszkolnych w bieżącym roku szkolnym realizowano ogólnopolski program Kubusiowi przyjaciele natury (XII edycja), który ma na celu zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu:
– popularyzacja ochrony przyrody, zasad ekologii, aktywnego spędzania czasu wśród przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, ich rodziców i nauczycieli,
– wzrost świadomości ekologicznej wśród dzieci,
– zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu i ruchu,
– uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.

B. Oleszak