Międzyszkolny konkurs recytatorski „Miś w literaturze dziecięcej”

„Miś w literaturze dziecięcej” to międzyszkolny konkurs recytatorski, który został zorganizowany z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. W konkursie wzięło udział 25 uczniów z wielu pilskich Szkół Podstawowych. Oprócz pięknego deklamowania dzieci wspomagały się rekwizytem, stosowną mimiką i odpowiednią modulacją głosu. Każdy nadesłany film oglądało się z ogromną  przyjemnością. Regulamin konkursu przewidywał wytypowanie, aż dziewięciu najlepszych uczestników (po trzech z każdej grupy wiekowej) zdobywających tytuł Mistrza Recytacji oraz I i II Wicemistrza Recytacji. Podczas obrad,  jury w składzie: p. Justyna Baron z SP11, p. Justyna Siekiera z SP6 oraz p. Agnieszka Skrypak – Schiller z SP5 wyłoniło następujących laureatów:

Mistrz Recytacji klas I –  Bronisław Dacyk – Jodda SP11

Mistrz Recytacji klas II – Lena Kegel SP6

Mistrz Recytacji klas III – Zofia Marciniec Sp6

 

I Wicemistrz Recytacji klas I – Krzysztof Pęcherzewski SP11

I Wicemistrz Recytacji klas II – Kaja Żupańska SP4

I Wicemistrz Recytacji klas III –  Nadia Westfal SP6

 

II Wicemistrz Recytacji klas I – Alicja Siekiera SP6

II Wicemistrz Recytacji klas II – Martyna Perska SP11

II Wicemistrz Recytacji klas III – Maja Skierwawska SP4

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!

A. Skrypak-Schiller