on-line 23-27 marca

Jako nauczyciel wspomagający zorganizowałam pomoc zdalną dla tych uczniów klas IV i V, którzy mają problem z zadaniami. Organizuję codziennie wideo czat na messengerze pod nazwą Pomoc dla 5c. Warunkiem jest przesłanie na messenger zdjęcia zadania tak żebym mogła się zapoznać. Zadanie można również przesłać do mnie za pomocą e-dziennika (Olga Pilarska) lub wiadomość elektroniczna na adres e-mail olga.ilinicz@wp.pl
Pomagam najczęściej jak już dzieci wstaną około 11.00 🙂 chciałam od 8.00 ale uczniowie stwierdzili, że śpią 🙂

Pozdrawiam,
Olga Pilarska

 

W związku z zaistniałą sytuacją zdajemy sobie sprawę, że macie utrudniony dostęp do lektur i nie tylko. Dlatego w dokumencie do pobrania znajdującym się poniżej, przedstawiam wybór bibliotek cyfrowych  i innych źródeł darmowych (lub prawie darmowych) ebooków.

Biblioteki cyfrowe pobierz

K.Bruzda


BEZPIECZEŃSTWO W SIECI – RODZICE

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI – UCZNIOWIE


NAUCZANIE PRZEDSZKOLNE

>> list do rodziców <<

Propozycje zabaw z dziećmi.
Porady logopedyczne.

Kontakt z nauczycielkami poszczególnych oddziałów przedszkolnych odbywa się przez e-dziennik.


KLASA 1 A B C

>> religia 27 03 <<

>> klasa 1A <<    >> klasa 1A 26 marca <<    >> klasa 1 A 27 03 <<

>> klasa 1B <<   >> klasa 1B 26 marca <<  >> klasa 1B 27 03 <<


KLASA 1C

>> klasa 1C 25.03   26.03   27.03  <<

Nauczyciel na bieżąco przekazuje scenariusze zajęć przez e-dziennik i platformę ClassDojo.
Konsultacje codziennie od 10.00-11.00 i od 17.00-18.00.


KLASA 2A

>> religia 27 03 <<

>> 2A <<    >> 2A na 26 03 <<   >> klasa 2A 27 03 <<

>> zabawy matematyczne <<

>> czytanie ze zrozumieniem <<


KLASA 2B

>> religia 27 03 <<

>> 2B 27 03 <<

>> czytanie <<

>> matematyka <<

Nauczyciel utworzył profil klasy na Eduelo


KLASA 2C

>> religia 27 03 <<


KLASA 3 A

>> religia 27 03 <<

>> klasa 3A <<


KLASA 3 B

>> religia 27 03 <<

>> klasa 3B <<


KLASA 3C

>> religia 27 03 <<

>> w-f <<

Nauczyciel utworzył profil klasy na ClassDojo

KLASA 4A

>> informatyka 27 03 <<

>> muzyka 26 03 <<

>> technika 26 03 <<

>> plastyka <<

>> religia <<

>> w-f dziewczynki <<

>> w-f  chłopcy<<

>> j. angielski <<

j. polski – Nauczyciel utworzył Classroom;

>> matematyka <<


KLASA 4B

>> informatyka 27 03 <<

>> religia 27 03 <<

>> muzyka 26 03 <<

>> technika 26 03 <<

>> matematyka 26 03 <<

>> plastyka <<

j. polski >> nauczyciel na bieżąco wysyła materiały przez dziennik lekcyjny;

w-f
Pomiar wysokości i masy ciała

Akcentowanie ruchem rytmu.

>> j. angielski <<


KLASA 5A

>> informatyka 27 03 <<

>> technika 26 03 <<

>> muzyka 26 03 <<

>> matematyka 26 03 <<

>> plastyka <<

>> biologia <<

>> j. angielski <<

>> w-f dziewczynki <<
w-f chłopcy
Pomiar wysokości i masy ciała

Akcentowanie ruchem rytmu.


KLASA 5B

>> informatyka przez dziennik elektroniczny <<

>> technika 26 03 <<

>> muzyka 26 03 <<

>> plastyka <<

>> biologia <<

>> j. angielski <<

matematyka na bieżąco przez dziennik

 >> w-f <<  


KLASA 5C

>> informatyka 27 03 <<

>> technika 26 03 <<

>> muzyka 26 03 <<

>> plastyka <<

>> biologia <<

>> j. angielski <<

 >> w-f <<    

>>  matematyka <<


KLASA 5D

>> informatyka 27 03 <<

>> religia 27 03 <<

>> technika 26 03 <<

>> muzyka 26 03 <<

>> plastyka <<

>> matematyka <<

>> j. angielski <<

 >> w-f <<    

matematyka >> nauczyciel na bieżąco wysyła materiały przez dziennik lekcyjny;


KLASA 6A

>> religia 27 03 <<

>> technika 26 03 <<

>> muzyka 26 03 <<

>> plastyka <<

j. polski – spotkanie z nauczycielem on-line w piątek – linki pojawią się przez dziennik

>> biologia <<

>> matematyka <<


KLASA 6B

>> technika 26 03 <<

>> muzyka 26 03 <<

>> plastyka <<

>> religia <<

>> biologia <<

>> matematyka <<

Zadania z języka angielskiego dostępne są na platformie Classroom.

 >> w-f <<    

j. polski – Nauczyciel utworzył Classroom;


KLASA 6C

>> technika 26 03 <<

>> muzyka 26 03 <<

>> plastyka <<

j. polski – spotkanie z nauczycielem on-line w piątek – linki pojawią się przez dziennik

>> biologia <<

>> matematyka <<

>> j. angielski <<

>> religia <<

>> w-f <<


KLASA 6D

>> J. POLSKI 27 03 <<

>> technika 26 03 <<

>> muzyka 26 03 <<

>> matematyka 26 03 <<

>> plastyka <<

>> biologia <<

j. polski >> nauczyciel na bieżąco wysyła materiały przez dziennik lekcyjny;

>> j. angielski <<

>> w-f <<

>> religia <<


KLASA 7A

>> CHEMIA 27 03 <<

>> religia 27 03 <<

>> muzyka 26 03 <<

>> plastyka <<

>> biologia <<

Zadania z języka angielskiego dostępne są na platformie Classroom.

j. polski – Nauczyciel utworzył Classroom;

w-f
chłopcy: Na środę 25.03.2020 utworzyłem konferencję z WF w wolnym terminie na 10.00 do 10.45. oto link do niej: https://video.csw2020.com.pl/c/7361379561
dziewczęta: Materiały do realizacji dla klasy 7a zostaną przekazane na utworzoną wcześniej grupę Messenger w dniu, w którym określone zostały zajęcia wychowania fizycznego według nowego harmonogramu. Powyższa informacja zostanie przekazana rodzicom poprzez e-dziennik.
Magdalena Szwagierczak

>> Informatyka lekcja1 <<   >> pojęcia <<  >> strona z compilatorem Turbo Pascala on-line <<

>> fizyka <<

MATEMATYKA – Nauczyciel utworzył Classroom;

j. niemiecki – http://sp5.pila.pl/SP5/wp-content/uploads/kalendarz-wielkanocny.docx


KLASA 7B

>> CHEMIA 27 03 <<

>> muzyka 26 03 <<

>> plastyka <<

>> religia <<

>> biologia <<

Zadania z języka angielskiego dostępne są na platformie Classroom.
 
w-f
Pomiar wysokości i masy ciała

Akcentowanie ruchem rytmu.

MATEMATYKA – Nauczyciel utworzył Classroom;

>> fizyka <<

j. polski – Nauczyciel utworzył Classroom;

Informatyka – Nauczyciel utworzył Classroom;
>> Informatyka lekcja1 <<   >> pojęcia << >> strona z compilatorem Turbo Pascala on-line << 

j. niemiecki – http://sp5.pila.pl/SP5/wp-content/uploads/kalendarz-wielkanocny.docx


KLASA 7C

>> muzyka 26 03 <<

>> plastyka <<

>> biologia <<

Zadania z języka angielskiego dostępne są na platformie Classroom.

w-f
Pomiar wysokości i masy ciała
https://www.youtube.com/watch?v=jBff3Q3XRPw 
Akcentowanie ruchem rytmu.
https://www.youtube.com/watch?v=vdbJSFVmxrc  


j. polski – Nauczyciel utworzył Classroom;

MATEMATYKA – Nauczyciel utworzył Classroom;

 
 
 

KLASA 8A

>> CHEMIA 27 03 <<

>> Edukacja dla bezpieczeństwa 27 03 <<

>> wos <<

j. angielski – Nauczyciel utworzył Classroom;

>> biologia <<

j. polski – Nauczyciel utworzył Classroom;

>> j. angielski <<

>> religia <<

Materiały do realizacji dla klasy 8a zostaną przekazane na utworzoną wcześniej grupę Messenger w dniu, w którym określone zostały zajęcia wychowania fizycznego według nowego harmonogramu. Powyższa informacja zostanie przekazana rodzicom poprzez e-dziennik.
Magdalena Szwagierczak

MATEMATYKA – Nauczyciel utworzył Classroom;

j. niemiecki – http://sp5.pila.pl/SP5/wp-content/uploads/kalendarz-wielkanocny.docx

>> fizyka <<

Informatyka – Nauczyciel utworzył Classroom;
>> informatyka lekcja 1<< 


KLASA 8B

>> CHEMIA 27 03 <<

>> Edukacja dla bezpieczeństwa 27 03 <<

>> wos <<

>> biologia <<

j. polski – Nauczyciel utworzył Classroom;

>> w-f <<

>> j. angielski <<

>> religia <<

MATEMATYKA – Nauczyciel utworzył Classroom;

j. niemiecki – http://sp5.pila.pl/SP5/wp-content/uploads/kalendarz-wielkanocny.docx

>> fizyka <<

Informatyka – Nauczyciel utworzył Classroom;
>> informatyka lekcja 1<< 


KLASA 8C

>> CHEMIA 27 03 <<

>> Edukacja dla bezpieczeństwa 27 03 <<

>> wos <<

>> biologia <<

>> w-f <<

j. polski – Nauczyciel utworzył Classroom;

>> j. angielski <<

>> religia <<

MATEMATYKA – Nauczyciel utworzył Classroom;

j. niemiecki – http://sp5.pila.pl/SP5/wp-content/uploads/kalendarz-wielkanocny.docx

>> fizyka <<

Informatyka – Nauczyciel utworzył Classroom;
>> informatyka lekcja 1<<