Wyniki postępowania rekrutacyjnego

Komisja Rekrutacyjna działająca w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile

informuje, że wszystkie dzieci zakwalifikowane w procesie postępowania rekrutacyjnego

zostały do oddziałów przedszkolnych przyjęte.

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia wyniosła: 51.

Pełna lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych dostępna jest w sekretariacie szkoły.