Informacje do zjazdu
24-25 październik

 

Zmiana czasu

z soboty na niedzielę z 3:00 na 2:00

WSZYSTKIE ZAJĘCIA ON-LINE
—————————————————————————
NOWA SIEDZIBA SEKRETARIATU  !!!
PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA  8   I piętro


—————————————————————————

POZOSTAŁE KIERUNKI ZAJĘCIA W SZKOLE UL. ŻEROMSKIEGO 41
PROSZĘ ZWRACAĆ UWAGĘ NA GODZINĘ PRZY ZAJĘCIACH !!!
NIE WSZYSCY ROZPOCZYNAJĄ ZAJĘCIA 8:00
———————————————————————————————–
SMS-Y INFORMUJĄ O TYM, ŻE MACIE PAŃSTWO ZAJĘCIA W DANY WEEKEND;
ZAJĘCIA JEDNAK MOŻECIE MIEĆ PAŃSTWO TYLKO JEDEN DZIEŃ
np. TYLKO W SOBOTĘ LUB TYLKO W NIEDZIELĘ.
NIE MUSZĄ SIĘ TEŻ ZACZYNAĆ OD 8:00.
DLATEGO ZAWSZE PROSZĘ SPRAWDZAĆ PLAN;
———————————————————————————————-
PRZEDMIOT „PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”
W LICEUM JEST PRZEDMIOTEM OBOWIĄZKOWYM DLA WSZYSTKICH;
W SZKOŁACH POLICEALNYCH OBOWIĄZUJE TYLKO SŁUCHACZY,
KTÓRZY NIE MAJĄ TAKIEGO PRZEDMIOTU
NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ.
———————————————————————————————-
SEKRETARIAT SZKOŁY
PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA  8   I piętro
CZYNNY PN -PT 9:00-17:00
SOBOTA – 8:00-16:00
NIEDZIELA – nieczynne;
tel. 67 – 215-53-51