Książkowe menu

Przez ostatnie tygodnie klasa IV b realizowała projekt edukacyjny „Książkowe Menu”. Uczniowie do wykonania projektu mogli korzystać  z własnego księgozbioru, zasobów biblioteki szkolnej lub bibliotek  publicznych. Dokonali wyboru książki, opowieści lub wierszy o tematyce związanej ze Świętami Bożego Narodzenia.  Na kolorowej kartce napisali kilka zdań o wybranych przez siebie utworach, polecając je innym. Następnie klasa została podzielona na zespoły. Zadaniem każdej grupy było przygotowanie uroczystego nakrycia stołu, którego głównymi daniami były przeczytane książki, opowieści, wiersze. Stoły z książkowym menu  mogli podziwiać członkowie jury. Były one tak piękne i oryginalne, że jury nie mogło podjęć innej decyzji, jak wyróżnić wszystkich uczestników projektu. To dowód na to, jak wspaniale i sumiennie uczniowie klasy 4 b wywiązali się z powierzonych im zadań. Gratulujemy.