Let me tell you a legend

W drugim półroczu uczniowie klasy II d realizowali program edukacyjny „Let me tell You a legend”.

Miał on na celu rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów, zainteresowanie ich legendami i historią polski, ale również rozwijanie poczucia tożsamości narodowej. Dzięki poznawaniu legend o naszym kraju, dzieci poznawały jednocześnie jego bogactwo kulturowe i historyczne. Wszystkie działania podjęte w ramach realizacji projektu  rozwijały kreatywność i twórcze myślenie uczniów. Rezultatem i zwieńczeniem projektu było przygotowanie legendy ‘’Jurata – królowa Bałtyku’’ w formie mini sztuki teatralnej. Drugoklasiści przedstawili ją szerszej publiczności, zapraszając  do obejrzenia kolegów z klas I – III.  Tym samym chcieli zachęcić ich do poznawania tego typu literatury.