Zmiana organizacji ruchu na terenie szkoły

UWAGA !!!

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA TERENIE SZKOŁY
Dyrektor szkoły informuje, że nastąpiła zmiana komunikacyjna na terenie placówki. Wjazd na teren szkoły jest wyłącznie od ulicy Popiełuszki, a wyjazd na al. Niepodległości.
Ruch jednokierunkowy został wprowadzony po konsultacjach z Radą Rodziców ze względów bezpieczeństwa naszych uczniów.
Na terenie szkoły przy wjeździe i wyjeździe znajdują się stosowne znaki drogowe, które wskazują kierunek ruchu.
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wprowadzonych zmian!