Dokumenty

Zarządzenie nr 9 w sprawie wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom Szkoły Podstawowej nr 5 pobierz, aneks nr 1-2017 do zarządzenia dotyczący zwrotów kosztów za zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika do klas I – III

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom w Szkole Podstawowej nr 5 pobierz