Rekrutacja do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie do klasy I dziecka z obwodu

Wniosek o przyjęcie do klasy I dziecka spoza obwodu

Ulice należące do obwodu Szkoły Podstawowej nr 5