Rekrutacja do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie do klasy I dziecka z obwodu  pobierz

Wniosek o przyjęcie do klasy I dziecka spoza obwodu  pobierz

Regulamin rekrutacji dzieci do klas I pobierz

Ulice należące do obwodu Szkoły Podstawowej nr 5