Psycholog

Funkcję psychologa szkolnego od roku 2015 pełni pan Witold Wiśniewski


Godziny pracy psychologa:

Poniedziałek:     10.20 – 16.40

Wtorek:              10.20 – 16.40

Piątek:               9.40 – 12.00


 

Każdy uczeń może zwrócić się do psychologa szkolnego gdy:

  • czuje się osamotniony, smutny, nieszczęśliwy z jakiegoś powodu;
  • ma problemy w nawiązywaniu dobrych relacji z kolegami, koleżankami, rodzicami i nauczycielami;
  • chciałby podzielić się swoją radością, sukcesem, osiągnięciami, zdolnościami;
  • chciałby pomóc innym, lecz nie wie w jaki sposób;
  • ma ciekawe pomysły, którymi chciałby się podzielić;
  • nie potrafi sobie poradzić z jakąś sprawą.