List od królowej

Otrzymaliśmy list od Królowej Wielkiej Brytanii Elżbiety II, stanowiący podziękowanie za przesłane, na ręce monarchini brytyjskiej, życzenia urodzinowe.