Dyrekcja szkoły

dyrektor-Anna-Stefanowicz

 

DYREKTOR SZKOŁY

Anna Stefanowicz – Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W Szkole Podstawowej nr 5 pracuje od 1980 roku. Od marca 1991 roku zajmowała stanowisko v – ce dyrektora szkoły. W roku szkolnym 2008/2009 została dyrektorem placówki.

 

 

WICEDYREKTOR SZKOŁYdyrektor-Elżbieta-Puchalska

Elżbieta Puchalska – – Ukończyła Pomorską Akademię Pedagogiczną w Słupsku na kierunkach „Edukacja wczesnoszkolna” (1995) i „Pedagogika ogólna” (2000). Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku „Oligofrenopedagogika” (2003) i „Terapia pedagogiczna” (2013) w Elbląskiej Uczelni Ekonomiczno – Humanistycznej. Od 1983 roku pracuje niezmiennie w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich. W roku szkolnym 2014/2015 została wicedyrektorem szkoły.