Dyrekcja szkoły

dyrektor-Anna-Stefanowicz

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Anna Stefanowicz – nauczyciel dyplomowany języka polskiego

 

 

 

WICEDYREKTOR SZKOŁYdyrektor-Elżbieta-Puchalska

mgr Elżbieta Puchalska  –  nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej

 

 

WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Mariola Skrzyńska – nauczyciel dyplomowany języka polskiego

 WICEDYREKTOR SZKOŁY

mgr Bogusława Opalińska – nauczyciel dyplomowany historii i wiedzy o społeczeństwie