Dokumenty

REKRUTACJA DO KLAS I

Regulamin rekrutacji pobierz

Zgłoszenie dziecka do klasy 1 (z obwodu) pobierz

Zgłoszenie dziecka do klasy 1 (spoza obwodu)  pobierz

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 pobierz

SZKOŁA

Program wychowawczo – profilaktyczny pobierz

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia ucznia pobierz

Procedura organizacji wycieczek i imprez szkolnych pobierz

Regulamin sali gimnastycznej pobierz

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, karty rowerowej lub świadectwa pobierz

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile pobierz

Wniosek o wgląd do monitoringu wizyjnego pobierz

ŚWIETLICA

Wniosek zgłoszenia dziecka do świetlicy pobierz

BIBLIOTEKA

Zarządzenie nr 9 w sprawie wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom Szkoły Podstawowej nr 5 pobierz,

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom w Szkole Podstawowej nr 5. Załącznik do zarządzenia nr 9 pobierz