Strefa Badacza

Strefa badacza została wprowadzona w roku szkolnym 2014/2015. Zawiera propozycje badań i eksperymentów przeznaczonych dla każdego. Wszystkie pomysły zostały oparte na wykorzystaniu materiałów i zagadnień związanych z życiem codziennym oraz zastosowaniem metod badawczych  zgodnie z obowiązującą podstawą programową przedmiotów przyrodniczych. Niektóre badania zajmują niewiele czasu, ale są też wymagające kilkumiesięcznej wytrwałej pracy dociekliwego badacza.
Efektem ponad rocznego oczekiwania na prace uczniów było tylko kilka filmików nie uwzględniających tematów prac zamieszczonych w STREFIE BADACZA.
Do tej pory nie uzyskano oczekiwanych zadowalających efektów.

Jednak warto jeszcze raz szerzej rozpropagować propozycje STERFY BADACZA i włączyć uczniów klas pierwszych, którzy już uzyskali niezbędne podstawy do eksperymentowania.

Mimo dotychczas nikłego zainteresowania taką działalnością, szkoda byłoby nie kontynuować tego pomysłu.

Joanna Blajchert

—————————————————————————————————

Badaczem i eksperymentatorem może być każdy z nas – uczeń, nauczyciel, rodzic. Możemy sprawdzać różne zjawiska, reakcje, czynniki, zmiany z wszelkich dziedzin wiedzy. Ważne, żeby naturalna ciekawość stale była w nas obecna, a nawet się rozwijała. Eksperymentować można w szkole, domu, w ogrodzie, czy na podwórku. Zachęcam Was do tego. Dlatego od dzisiaj oficjalnie rusza nasza STREFA BADACZA.

Będą pojawiać się tu tematy badań i projektów zaproponowane przeze mnie, innych nauczycieli oraz przez uczniów. Pracować możecie pojedynczo lub w grupie. Niektóre badania zajmą Wam 20 minut, a niektóre kilka miesięcy lub rok.

Gotowe prace powinny obejmować: •

– cel badań plan badań;
– •etapy pracy;
•- opis działań;
– •czynności;
•- zdjęcia;
– •filmiki;
•- rysunki;
– •opis obserwacji;
•- zestawienia tabelaryczne;
•- wykresy;
•- obliczenia;
•- wnioski z prowadzonych badań.

Całościowe opracowania proszę dostarczyć w formie papierowej lub elektronicznej po pobraniu ode mnie adresu mailowego. Można kontaktować się ze mną za pomocą e- dziennika. Każdy badacz, poza zyskaną satysfakcją, otrzyma ocenę dodatkową, a na koniec roku szkolnego, realizator najciekawszej pracy zdobędzie nagrodę specjalną. Efekty prac badawczych będą sukcesywnie prezentowane na stronie naszej szkoły oraz podczas wystaw naukowych.

p. Joanna Blajchert

———————————————————————————————–

STARTUJEMY ROK SZKOLNY 2014/ 2015

1. PROCESY CHEMICZNE W ŻYCIU CODZIENNYM – II edycja

Czas trwania pracy STYCZEŃ – MARZEC

Należy przyjrzeć się przemianom w domu, przyrodzie, w organizmach.
Można wybrać jedną reakcję chemiczną lub więcej.
Pamiętajcie, aby je ciekawie udokumentować – zdjęcia lub film.
Koniecznie umieśćcie w swoim opracowaniu opis, a także obserwacje i wnioski. Bardzo wartościowe będą równania zachodzących reakcji. Korzystajcie z rożnych Ÿródeł wiedzy, np. podręczników lub innych książek.

2. ZAWARTOŚĆ WODY W OWOCACH I WARZYWACH – II edycja

Czas trwania pracy – STYCZEŃ – MARZEC

Spróbujcie opracować metodę doświadczalną, którą będziecie mogli sprawdzić ile wody zawiera jakiś owoc.
Użyjcie rożnych owoców i warzyw. Porównajcie swoje wyniki dla rożnych obiektów badawczych.
Praca powinna zawierać wartości liczbowe, zestawienia w tabelach, wykresy i obliczenia.

3. JAK SIĘ ZMIENIAMY – I edycja – DŁUGA PRACA BADAWCZA

Czas pracy – 1 rok lub 2 lata według decyzji badacza.

Praca powinna zawierać zdjęcia badacza wykonywane w jednakowych odstępach czasowych, w podobnej pozycji, z datą na każdym zdjęciu.Oprócz tego systematyczne badanie wzrostu i masy ciała badacza, zestawienia tabelaryczne i wykresy.
Ten projekt badawczy jest długi, ale łatwy i może dostarczyć dużo dobrej zabawy. Szczególnie za rok, gdy będziemy oglądać efekty, może być niezły ubaw.

4. BADANIE ODCZYNU SUBSTANCJI Z ŻYCIA CODZIENNEGO – I edycja
To nowa propozycja badania.

Czas trwania pracy – STYCZEŃ – MARZEC

Należy wyszukać naturalne wskaŸniki, które zmieniają swoje barwy w kwasach lub zasadach.
W eksperymentach użyjcie rożnych substancji z życia np. z kuchni i łazienki lub ogrodu.
W ciekawy sposób je udokumentujcie i opiszcie obserwacje i wnioski.