Rada rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR 4 W PILE

Rok szkolny 2015-2016

————————————————————————-

  1. Grażyna Bingel – przewodnicząca
  2. Agata Różek – z-ca przewodniczącej
  3. Stanisława Libera – skarbnik
  4. Beata Sikorska – członek Prezydium
  5. Agnieszka Zbielska – członek Prezydium

————————————————————————-

NUMER KONTA RADY RODZICÓW

73 8937 0007 0014 5365 2000 0010

NADNOTECKI BANK SPÓŁDZIELCZY