Samorząd uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

———————————————————————-

>> do pobrania – plan pracy SU <<

———————————————————————-

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2015/2016
———————————————————————-

Opiekun SU – Mateusz Pazdej n-l j. angielskiego i Wos-u

———————————————————————-

Przewodnicząca SU Klaudia Kisilewicz z klasy IIIB
Odpowiedzialna za wprowadzenie w życie wszystkich oczekiwań uczniów.

*****

Zastępca przewodniczącej SU Weronika Pytlarz z klasy IIIB
Odpowiedzialna za koordynację pracy w poszczególnych ministerstwach.

———————————————————————-

Minister spraw zagranicznych Mateusz Cyka z klasy IIB
Odpowiedzialny za szkolny klub debat.

Sekretarze stanu:

Emilia Szymańska z klasy IIB
Olga Węgrzyn z klasy IIB

Odpowiedzialne za reprezentowanie szkoły na zewnątrz.

*****

Minister finansów Agnieszka Narożyńska z klasy IIIB
Odpowiedzialna za budżet Samorządu Uczniowskiego.

*****

Minister spraw wewnętrznych Maja Wiglusz z klasy IIID €
Odpowiedzialna za szkolny radiowęzeł.

Sekretarze stanu:

Marysia Ostrowska z klasy IIB
Sylwia Marczyk z klasy IIB
Odpowiedzialne za wystrój gabloty Samorządu Uczniowskiego.

*****

Minister kultury Natalia Adamczyk z klasy IIIB
Odpowiedzialna za oprawę artystyczną szkolnych imprez.

*****

Minister sportu Izabela Kozłowska z klasy IIIA
Odpowiedzialna za organizację szkolnych imprez sportowych.

Sekretarz stanu:

Martyna Czachowska z klasy IIIA
Odpowiedzialna za imprezy sportowe delegowane przez szkolnego ministra sportu.

*****

Minister turystyki Weronika Pieczora z klasy IIIB
Odpowiedzialna za wycieczki oraz dyskoteki szkolne.

*****

Minister polityki społecznej Tymoteusz Kupczyk z klasy IIIC
Odpowiedzialny na akcję „Góra Grosza” oraz wszystkie szkolne zbiórki.

*****

Minister cyfryzacji Michał Szonowski z klasy IIC
Odpowiedzialny za redakcję STREFY ZABAWY na stronie internetowej Gimnazjum nr 4 w Pile.

***

Sekretarz SU Patrycja Kuncewicz z klasy IID
Odpowiedzialna za sporządzanie protokołów z zebrań Samorządu Uczniowskiego.

***

Poczet sztandarowy Gimnazjum nr 4 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Pile:

1. Daniel Kibała z klasy IIIB
2. Helena Kolanowska z klasy IIIA
3. Małgorzata Klimas z klasy IIIA

***

Poczet sztandarowy Koła nr 9 im. Teofila Spychały Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919:

1. Kacper Kaczka z klasy IIID
2. Dominika Klimowicz z klasy IID
3. Magdalena Brygman z klasy IID

***

Sekcja konkursu „SUPER KLASA”:

1. Natalia Wróblewska z klasy IIE
2. Katarzyna Rój z klasy IIE
3. Klaudia Kubicka z klasy IID
4. Julia Bingel z klasy IIB