Historia

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa nr 9 była budowana w latach 1962-1964. W roku 1964 odbyła się inauguracja pierwszego roku szkolnego (1964/1965). W roku 1977 zostało zagospodarowane boisko szkolne z udzialem rodziców, nauczycieli i uczniów – 1200 godzin pracy społecznej. W maju 1985 r. został nadany szkole „Medal za rozwój oświaty województwa pilskiego w XX-leciu”. W 1995r., w maju obchodzone było XXX-lecie szkoły. We wrześniu 1999r. reforma oświaty, w budynku szkoły rozpoczyna działalność Gimnazjum nr 4, a Szkoła Podstawowa nr 9 staje się szkołą zanikającą. W czerwcu 2001 r. Szkoła Podstawowa nr 9 w Pile kończy swoją działalność. Od lutego 2001 roku zostały podjęte działania nad nadaniem imienia szkole. Został wybrany Ignacy Jan Paderewski. We wrześniu 2001 pan dyrektor Ryszard Małecki w imieniu społeczności szkolnej (uczniów i ich rodziców) wystąpił do Przewodniczącego Zarządu Miejskiego w Pile o nadanie szkole imienia Ignacego Paderewskiego. Rada miejska przychyliła się do wniosku. Od tego czasu całkowita poprawna nazwa naszej szkoł brzmi: „Gimnazjum nr 4 imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Pile”

Nasza szkoła od wielu lat uczestniczy w wielu akcjach pomocy, takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Pomóż i ty, Góra grosza.