Publikacje nauczycieli

 

PUBLIKACJE NAUCZYCIELI GIMNAZJUM NR 4 W PILE

Do pobrania
————————————————————————————-
Monika Szczuka-Flis
Problem dyskryminacji w szkole
Wpływ ONZ na problemy globalne
————————————————————————————-

J. Blajchert
„Warsztaty dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych”
————————————————————————————-
A. Górska
„Metody aktywizujące na lekcjach jezyków obcych”

„Wychowanie komunikacyjne – test sprawdzający wiedzę”
————————————————————————————-

K.Bartnicka
„Referat o ocenianiu”
„Lekcja otwarta z biologii”
————————————————————————————-
I. Bartol
Scenariusz lekcji
„Film jako tekst kultury – o rodzajach planów filmowych”

Prezentacja do lekcji
————————————————————————————-
J. Blajchert
Lekcja otwarta-„Poznajemy budowę etynu”
————————————————————————————-
B. Grzybowska-Nowak
Zagrożenia płynące z niekontrolowanego korzystania z komputera i Internetu przez młodzież.doc
PORADY DLA RODZICÓW – „Wagary”
Jak uchronić dziecko przed agresja i przemocą
Świat bez przemocy
Prawa i obowiazki
Jak pracować z uczniem sprawiajacym trudności w nauce
————————————————————————————-
M. Wieczorkowski
Lekcja – „Nauka dwutaktu”
Lekcja – „Nauka strzału do bramki”
————————————————————————————-
P. Zielińska
Zagrożenia płynące z niekontrolowanego korzystania z komputera i Internetu przez młodzież.doc
PORADY DLA RODZICÓW – „Wagary”
Jak uchronić dziecko przed agresja i przemoca
Swiat bez przemocy
Prawa i obowiazki
————————————————————————————-
K. Skiba
Lekcja: Nowoczesne formy pracy w nauczaniu piłki nożnej
————————————————————————————-
M. Trębacki
Prezentacja: Cechy przystawania trójkątów
————————————————————————————-