Kolejne spotkanie

W piątek 9 czerwca kl. 1a udała się na drugie spotkanie do siedziby Straży Miejskiej. Tym razem pierwszoklasiści dowiedzieli się, jakich zagrożeń należy unikać w czasie wakacji, jaka odpowiedzialność ciąży na młodzieży w ich wieku, kiedy należy powiadomić Straż Miejską, a w jakich sytuacjach policję. Strażniczka prowadząca spotkanie przypomniała też uczniom obowiązki właścicieli zwierząt.
Kolejne zajęcia są zaplanowane na przyszły rok szkolny.

                                                                                       p. M. Orlińska