Sprzątanie świata

16 września uczniowie klas 8c i 8d wzięli udział w szczytnej akcji ekologicznej” Sprzątanie Świata”. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem: Wszystkie śmieci są nasze!” Uczniowie zaopatrzenie w rękawice i worki poinstruowane czego szukamy i co zbieramy, rozpoczęły porządkowanie terenu wzdłuż ogródków działkowych niedaleko szkoły. Młodzież z zapałem przystąpiła do pracy, czego efektem było uzbieranie wielu worków śmieci. Przystąpienie do akcji wkomponowuje się w priorytety polityki oświatowej  na nowy rok szkolny czyli praktyczna edukacja na rzecz promocji i kreowania postaw przyjaznych środowisku. Najbardziej zaangażowana młodzież otrzymała celujące oceny z biologii i geografii.

>>zobacz zdjęcia<<

Natalia Michalska