DOKUMENTY

Dokumenty
REKRUTACJA DO KLAS

Regulamin naboru do klasy sportowej

Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy 1 z obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 spoza obwodu

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły w ciągu roku szkolnego pobierz

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 pobierz

SZKOŁA

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pobierz

Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku dziecka pobierz

Procedura postępowania wobec osób wchodzących na teren szkoły pobierz

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia ucznia pobierz

Procedura organizacji wycieczek i imprez szkolnych pobierz

Regulamin sali gimnastycznej pobierz 

ŚWIETLICA

Karta zgłoszenia ucznia klasy IV pobierz

BIBLIOTEKA

Zarządzenie nr 9 w sprawie wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom Szkoły Podstawowej nr 5 pobierz,

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom w Szkole Podstawowej nr 5. Załącznik do zarządzenia nr 9 pobierz