DOKUMENTY

Dokumenty
REKRUTACJA DO KLAS

Rekrutacja ważne terminy pobierz

Regulamin rekrutacji dzieci do klas I pobierz

Regulamin naboru do klas sportowych pobierz

Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy 1 z obwodu szkoły  pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 spoza obwodu + oświadczenie woli pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły pobierz

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 pobierz

SZKOŁA

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pobierz

Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku dziecka pobierz

Procedura postępowania wobec osób wchodzących na teren szkoły pobierz

Program wychowawczo – profilaktyczny pobierz

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia ucznia pobierz

Procedura organizacji wycieczek i imprez szkolnych pobierz

Regulamin sali gimnastycznej pobierz

Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, karty rowerowej lub świadectwa pobierz

Wniosek o pisemną informację o sytuacji szkolnej dziecka pobierz

Regulamin stołówki pobierz

ŚWIETLICA

Wniosek zgłoszenia dziecka do świetlicy pobierz

Regulamin świetlicy szkolnej pobierz

Procedury przyprowadzania i odbioru dzieci ze świetlicy pobierz

BIBLIOTEKA

Zarządzenie nr 9 w sprawie wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom Szkoły Podstawowej nr 5 pobierz,

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom w Szkole Podstawowej nr 5. Załącznik do zarządzenia nr 9 pobierz