DOKUMENTY

Dokumenty
REKRUTACJA DO KLAS

Regulamin naboru do klasy sportowej

Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy 1 z obwodu szkoły pobierz

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy 1 spoza obwodu pobierz

Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 5 pobierz

SZKOŁA

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pobierz

Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku dziecka pobierz

Procedura postępowania wobec osób wchodzących na teren szkoły pobierz

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia ucznia pobierz

Procedura organizacji wycieczek i imprez szkolnych pobierz

Regulamin sali gimnastycznej pobierz 

ŚWIETLICA

Karta zapisu do świetlicy 2024-2025

BIBLIOTEKA

Regulamin biblioteki szkolnej