List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców (1)