RADA RODZICÓW

Uwaga!

Na poniższe konto można wpłacać składki na Komitet Rodzicielski – SGB Bank Spółdzielczy w Czarnkowie o / Piła

55 8951 0009 4202 0503 3000 0010

kwota 100 złotych na dziecko (płaci tylko jedno dziecko z rodziny)

W tytule przelewu prosimy wpisać imię, nazwisko i klasę wszystkich dzieci uczęszczających do szkoły.

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW
2023/2024

p.  Anna Szwedowicz– przewodnicząca
p. Marcin Sikorski – z-ca przewodniczącej
p. Katarzyna Makowska – skarbnik

p. Sebastian Pufahl – skarbnik OP

p. Katarzyna Szukajło – sekretarz