AKTYWNA TABLICA

 

     

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

W ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” 25.10.2021r. podpisana została umowa nr WAF.557.11.129.2021.81

Program realizowany jest od 25.10.2021r. do 31.12.2021r.

Celem programu jest zakup pomocy dydaktycznych służących rozwijaniu kompetencji TIK.

Wsparciem objęta jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile w kwocie 43,750,00 zł.

 

POMOCNE ADRESY: