DYREKCJA SZKOŁY

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

mgr Dorota Gulińska

n-l dyplomowany pedagog


WICEDYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

mgr Elżbieta Puchalska

n-l dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej,
oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny


WICEDYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

mgr Bogna Oleszak

n-l dyplomowany nauczanie przedszkolne


WICEDYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5

mgr Marta Orlińska

n-l dyplomowany j. polski