REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

 

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych następuje przez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile.

Przypominamy, że rodzicie dzieci zakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej zobowiązani są do potwierdzenia woli realizacji wychowania przedszkolnego w terminie od 13 do 14 czerwca 2024 r. w sekretariacie szkoły

w godz. 7.00 – 15.00.

 

Uwaga!

Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych odbędzie się w terminie: od 3 do 7 czerwca 2024 r.

 

WSZYSTKIE PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W GMINIE PIŁA PROWADZĄ NABÓR ELEKTRONICZNY. 
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z INFORMACJAMI:
 

Kryteria i terminy rekrutacji na rok 2024_2025

 

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci zapisywanych po raz pierwszy na rok szkolny 2024_2025

 

Informujemy, że na rok szkolny 2024/25 oddziały przedszkolne dysponują ………….. wolnymi miejscami.

 

Link do systemu naboru elektronicznego

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.