Doradztwo zawodowe

Aktualności doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2022/2023

 

Targi Pracy Młodych

02.06.2023 uczniowie klasy 8 A uczestniczyli w Targach Pracy Młodych.

Była to doskonała okazja, aby zdobyć cenne informacje zawodowe, porozmawiać z pracodawcami i znaleźć pracę na wakacje!

Największą atrakcją targów była strefa VR, gdzie mogliśmy pospacerować w kosmosie.

_____________________________________________________________________________________

Dzień z doradztwem zawodowym w SP5

Maj, to czas ważny dla uczniów klas 8. Podejmują oni decyzje związane z dalszą drogą kształcenia. Od wczoraj, czyli 15 maja, mogą oni logować się do szkół ponadpodstawowych, a dzisiaj uczniowie naszej szkoły brali udział w quizach dotyczących znajomości zawodów. Były rebusy, wykreślanki i wiele innych zadań. Na każdego uczestnika czekał słodki upominek. W szkole pojawiły się również informacje na temat zawodów przyszłości.

Dzień z doradztwem zawodowym zorganizowali uczniowie klasy 8 A wraz z wychowawcą, p. Iwoną Kusiorską.

________________________________________________________________________________________

Informator na rok szkolny 2023/2024

Drodzy uczniowie klas VIII poniżej znajduje się link do informatora z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2023/2024.

https://www.powiat.pila.pl/media/cms_page/files/209/39416/Informator2023-2024.pdf?ts=1676466339

____________________________________________________________________________________________

DRZWI OTWARTE W PILSKICH SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

Szkoła Termin Godzina
„Mechanik” 24.03.2023

25.03.2023

8:00 – 16:00

8:00 – 14:00

„Teatralna” 24.03.2023

25.03.2023

9:00 – 14:00

9:00 – 13:00

„Nafta” 01.04.2023 10:00 – 13:00
„Budowlanka” 14.04.2023

15.04.2023

9:00 – 13:00

9:00 – 13:00

„Ekonomik” 14.04.2023

15.04.2023

10:00 – 14:00

9:00 – 14:00

„Gastronomik” 15.04.2023 9:00 – 13:00
„Pola” 22.04.2023 10:00 – 13:00

 ____________________________________________________________________________________

Z wizytą w „Mechaniku” i PCE

24 marca 2023 uczniowie klas 8 a i 8 c mieli możliwość zwiedzenia „Mechanika” oraz PCE  (Powiatowe Centrum Edukacji). Każdy mógł spróbować  swoich sił w rożnych dziedzinach takich jak informatyka, mechatronika a także zobaczyć gdzie odbywają się praktyki zawodowe.

_____________________________________________________________________________________________

Byliśmy na Targach Edukacyjnych!!

W sobotę 18 lutego 2023 r. odbyły się Targi Edukacyjne dla uczniów klas VIII. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z najnowszą ofertą edukacyjną, porozmawiać z uczniami i nauczycielami różnych piskich szkół. Czas na targach umilały występy uczniów pilskich szkół ponadpodstawowych.

_____________________________________________________________________________________________

UWAGA!!!!

TARGI EDUKACYJNE!!!

18 lutego 2023 (sobota) odbędą się  Targi Edukacyjne!!!!!!!!

Jest to ważne wydarzenie dla uczniów klas VIII. W czasie Targów uczniowie poznają aktualną ofertę edukacyjną, będą mogli otrzymać informator oraz porozmawiać z uczniami i nauczycielami szkół ponadpodstawowych.

Targi odbędą się w Powiatowej Hali Sportowej (ul. Pola), otwarcie targów o godzinie 10:00, przewidywany koniec około godziny 14:00.

_______________________________________________________________________________________________

 PRZYSTANEK PRACA

edycja luty – kwiecień 2023

Drodzy uczniowie klas VIII zapraszam do udziału w wiosennej edycji projektu „Przystanek Praca”.

Biorąc udział w projekcie macie niesamowitą możliwość zwiedzenia pilskich zakładów pracy, możecie zobaczyć na czym polega praca w róznych zawodach.

Szczegóły w linku poniżej:

https://www.pila.pl/aktualnosci/ruszaja-zapisy-przystanek-praca-dla-uczniow-klas-7-8-szkol-podstawowych.html

——————————————————————————————————————————————————————-

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – terminarz

Rok szkolny 2023/2024

Czynności kandydata Termin
Zalogować się na stronie www.pila.edu.com.pl i wpisać wszystkie wymagane dane m.in. typ szkoły i klasę/klasy, w której chciałby podjąć naukę. Kandydat może wybrać trzy różne szkoły ponadpodstawowe, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Kolejność wpisu jest ważna; na I pozycji należy wpisać klasę/szkołę, w której kandydat chciałby uczyć się najbardziej.
Szkoła, którą kandydat wybiera na I pozycji jest szkołą pierwszego wyboru.
od 15 maja

do 16 czerwca 2023r. (godz. 15.00)

Odbiór od dyrektora technikum i branżowej szkoły I stopnia skierowania na badania lekarskie i psychologiczne od 15 maja do 17 lipca 2023r.
Uzyskanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy kandydatów do technikum i branżowej szkoły I stopnia) do 21 lipca 2023r.
Dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru podpisany przez rodziców wydruk wygenerowany automatycznie po wprowadzeniu danych do formularza na stronie www.pila.edu.com.pl. od 16 maja

do 16 czerwca 2023r. (godz. 15.00)

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, należy  wpisać do formularza na stronie www.pila.edu.com.pl oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o innych osiągnięciach. od 23 czerwca

do 10 lipca 2023r.(godz. 15.00)

Dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (mogą być kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły (podstawowej)), a także wypełniony kwestionariusz szkoły. od 23 czerwca

do 10 lipca 2023r.(godz. 15.00)

Zalogować się na stronie www.pila.edu.com.pl i sprawdzić, do której klasy (szkoły) kandydat został zakwalifikowany. 15 lipca 2023r.
Potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole/ klasie poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one wcześniej złożone).

Brak złożenia oryginałów dokumentów
w wyznaczonym terminie jest równoznaczny
z rezygnacją z przyjęcia do szkoły.

17 lipca

do 21 lipca 2023r.(godz. 15.00)

Zalogować się na stronie www.pila.edu.com.pl do której klasy kandydat został przyjęty. 24 lipca 2023r.

 

– Weryfikacji danych dokonuje powołana przez dyrektora szkoły szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

 

– Liczba punktów obliczana jest automatycznie przez system elektroniczny na podstawie kryteriów rekrutacji wprowadzonych wcześniej do bazy danych na stronie www.pila.edu.com.pl. Liczba ta decyduje o kolejności na liście kandydatów do poszczególnych klas. Próg punktowy może być różny w poszczególnych klasach i zależy od liczby kandydatów do danej klasy.

– Uczniu – pamiętaj – na I pozycji wybierz klasę, w której chciałbyś uczyć się najbardziej.

– Jeżeli uczeń nie dostanie się do klasy, którą wybrał na I pozycji, zostanie automatycznie przez system uwzględniony w przydziale do klasy, którą wybrał na II pozycji, następnie III, IV, V itd. (W początkowym etapie rekrutacji (logowanie) warto wybrać większą liczbę klas).

_________________________________________________________________________________________

 

Spotkanie z panem Mariuszem Wiszowatym z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

Uczniowie klas 7 mieli przyjemność spotkania z panem Mariuszem Wiszowatym pracownikiem Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile. Spotkanie odbyło się w ramach zajęć doradztwa zawodowego. Tematem spotkania było planowanie dalszej drogi kształcenia.

________________________________________________________________________________________

Przystanek PRACA!!!!!

___________________________________________________________________________________

Aktualności doradztwa zawodowego w roku szkolnym 2021/2022

___________________________________________________________________________________

Informator na rok szkolny 2022/2023

 

Poniżej znajduje się link do informatora na rok szkolny 2022/2023. Znajdziesz w nim najnowszą ofertę edukacyjną!

https://www.powiat.pila.pl/oswiata/informator

_________________________________________________________________________________

Wizyta w PCE

Uczniowie klas 8 c i 8 d odwiedzili w piątek 25.03.2022 Powiatowe Centrum Edukacji. Każdy mógł zobaczyć jak wyglądają praktyki zawodowe „od kuchni”. Nasi uczniowie mogli spróbować wirtualnego spawania, poznali prace silnika a także poznali tajniki robotyki.

 


Byliśmy na Targach Edukacyjnych!!!

W sobotę 19 marca 2022 odbyły się Powiatowe Targi Edukacyjne w których wzięli udział także uczniowie naszej szkoły. W czasie targów uczniowie mieli możliwość poznania ofert szkół ponadpodstawowych na najbliższy rok szkolny. Każdy mógł porozmawiać z uczniami i nauczycielami ze szkół ponadpodstawowych.

______________________________________________________________________________________________

Zaczynaj z wizją końca!

Czy można zaczynać z wizją końca? Ależ, oczywiście, że tak. Taki tytuł miały warsztaty, które w klasach ósmych (8 A oraz 8 B) przeprowadziła pani Agnieszka, która odbywa praktyki z doradztwa zawodowego w naszej szkole. Uczniowie omawiali swój przyszły zawód, miejsce pracy, zarobki, czas pracy oraz wiele innych aspektów związanych z przyszłą pracą.

Dziękujemy pani Agnieszce za świetną zabawę i nowe spojrzenie na wybór zawodu!

 

Spotkanie z panem Mariuszem Wiszowatym z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile

W drugim tygodniu marca 2022 uczniowie klas 8 mieli przyjemność spotkania z panem Mariuszem Wiszowatym pracownikiem Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile. Temat spotkania brzmiał: Nauka w rzemiośle jako szansa na zdobycie kwalifikacji i znalezienie pracy.

 

—————————————————————————————————————————————————

DRZWI OTWARTE W PILSKICH SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH

Szkoła Termin Godzina
„Mechanik” 25.03.2022

26.03.2022

9:00 – 15:00

9:00 – 14:00

„Teatralna” 25.03.2022

26.03.2022

9:00 – 15:00

9:00 – 14:00

„Nafta” 02.04.2022 10:00 – 13:00
„Budowlanka” 09.04.2022 9:00 – 14:00
„Ekonomik” 09.04.2022 9:00 – 14:00
„Gastronomik” 09.04.2022 9:00 – 14:00
„Pola” 23.04.2022 10:00 – 13:00

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – terminarz

Czynności kandydata Termin
Zalogować się na stronie www.pila.edu.com.pl i wpisać wszystkie wymagane dane m.in. typ szkoły i klasę/klasy, w której chciałby podjąć naukę. Kandydat może wybrać trzy różne szkoły ponadpodstawowe, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Kolejność wpisu jest ważna; na I pozycji należy wpisać klasę/szkołę, w której kandydat chciałby uczyć się najbardziej.
Szkoła, którą kandydat wybiera na I pozycji jest szkołą pierwszego wyboru.
od 16 maja

do 31 maja 2022r. (godz. 15.00)

Dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru podpisany przez rodziców wydruk wygenerowany automatycznie po wprowadzeniu danych do formularza na stronie www.pila.edu.com.pl. od 16 maja

do 20 czerwca 2022r. (godz. 15.00)

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, należy  wpisać do formularza na stronie www.pila.edu.com.pl oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o innych osiągnięciach. od 24 czerwca

do 12 lipca 2022r.(godz. 15.00)

Dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (mogą być kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły (podstawowej)), a także wypełniony kwestionariusz szkoły. od 24 czerwca

do 12 lipca 2022r.(godz. 15.00)

Zalogować się na stronie www.pila.edu.com.pl i sprawdzić, do której klasy (szkoły) kandydat został zakwalifikowany. 20 lipca 2022r.
Potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole/ klasie poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one wcześniej złożone).

Brak złożenia oryginałów dokumentów
w wyznaczonym terminie jest równoznaczny
z rezygnacją z przyjęcia do szkoły.

20 lipca

do 1 sierpnia 2022r.(godz. 15.00)

Zalogować się na stronie www.pila.edu.com.pl do której klasy kandydat został przyjęty. 02 sierpnia 2022r.

 

– Weryfikacji danych dokonuje powołana przez dyrektora szkoły szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

 

– Liczba punktów obliczana jest automatycznie przez system elektroniczny na podstawie kryteriów rekrutacji wprowadzonych wcześniej do bazy danych na stronie www.pila.edu.com.pl. Liczba ta decyduje o kolejności na liście kandydatów do poszczególnych klas. Próg punktowy może być różny w poszczególnych klasach i zależy od liczby kandydatów do danej klasy.

– Uczniu – pamiętaj – na I pozycji wybierz klasę, w której chciałbyś uczyć się najbardziej.

– Jeżeli uczeń nie dostanie się do klasy, którą wybrał na I pozycji, zostanie automatycznie przez system uwzględniony w przydziale do klasy, którą wybrał na II pozycji, następnie III, IV, V itd. (W początkowym etapie rekrutacji (logowanie) warto wybrać większą liczbę klas).

 

Rok szkolny 2020/2021

Ciągle się wahasz do jakiej szkoły pójść? 

Przejrzyj informator edukacyjny na rok szkolny 2021/2022!!

Poszukaj pomysłów na siebie!

informator

 


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych – terminarz (2021/2022)

Czynności kandydata Termin
Zalogować się na stronie www.pila.edu.com.pl i wpisać wszystkie wymagane dane m.in. typ szkoły i klasę/klasy, w której chciałby podjąć naukę. Kandydat może wybrać trzy różne szkoły ponadpodstawowe, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Kolejność wpisu jest ważna; na I pozycji należy wpisać klasę/szkołę, w której kandydat chciałby uczyć się najbardziej.
Szkoła, którą kandydat wybiera na I pozycji jest szkołą pierwszego wyboru.
od 17 maja

do 31 maja 2021r. (godz. 15.00)

Dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru podpisany przez rodziców wydruk wygenerowany automatycznie po wprowadzeniu danych do formularza na stronie www.pila.edu.com.pl. od 17 maja

do 21 czerwca 2021r. (godz. 15.00)

Po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, należy  wpisać do formularza na stronie www.pila.edu.com.pl oceny, wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz informacje o innych osiągnięciach. od 25 czerwca

do 14 lipca 2021r.(godz. 15.00)

Dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru: świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (mogą być kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły (podstawowej)), a także wypełniony kwestionariusz szkoły. od 25 czerwca

do 14 lipca 2021r.(godz. 15.00)

Zalogować się na stronie www.pila.edu.com.pl i sprawdzić, do której klasy (szkoły) kandydat został zakwalifikowany. 22 lipca 2021r.
Potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole/ klasie poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (o ile nie zostały one wcześniej złożone).

Brak złożenia oryginałów dokumentów
w wyznaczonym terminie jest równoznaczny
z rezygnacją z przyjęcia do szkoły.

23 lipca

do 30 lipca 2021r.(godz. 15.00)

Zalogować się na stronie www.pila.edu.com.pl do której klasy kandydat został przyjęty. 02 sierpnia 2021r.

 

– Weryfikacji danych dokonuje powołana przez dyrektora szkoły szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

– Liczba punktów obliczana jest automatycznie przez system elektroniczny na podstawie kryteriów rekrutacji wprowadzonych wcześniej do bazy danych na stronie www.pila.edu.com.pl. Liczba ta decyduje o kolejności na liście kandydatów do poszczególnych klas. Próg punktowy może być różny w poszczególnych klasach i zależy od liczby kandydatów do danej klasy.

– Uczniu – pamiętaj – na I pozycji wybierz klasę, w której chciałbyś uczyć się najbardziej.

– Jeżeli uczeń nie dostanie się do klasy, którą wybrał na I pozycji, zostanie automatycznie przez system uwzględniony w przydziale do klasy, którą wybrał na II pozycji, następnie III, IV, V itd. (W początkowym etapie rekrutacji (logowanie) warto wybrać większą liczbę klas).

—————————————————————————————————————————————————-

UWAGA KONKURS!!!!!!

Drodzy uczniowie klas 7 i 8 – ogłaszam dla WAS konkurs w ramach doradztwa zawodowego!

Tytuł konkursu: ”Zareklamuj zawód”

Uczestnicy: uczniowie klas 7 i 8

Co należy zrobić?

– wejdź na stronę mapa karier https://mapakarier.org/city – miasto kariery;

– klikaj na budynki i poszukaj ciekawego zawodu – poczytaj opis zawodu, poznaj umiejętności i ścieżkę kariery;

– wybrany zawód zareklamuj w formie krótkiego filmiku lub prezentacji multimedialnej;

Do kiedy i gdzie przesłać pracę? – do 13 listopada 2020 (piątek trzynastego 😉 ) na adres mailowy iwonakusiorska@wp.pl

Czekam na ciekawe prace!!

Uczniowie, którzy wygrają w kategorii klas 7 i w kategorii klas 8 otrzymają nagrody!

                                                                                    Wyniki konkursu

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu za nadesłane prace. Były one bardzo ciekawe i kreatywne.

Oto zwycięzcy:

I miejsce zajęły uczennice klasy 7 B – Aleksandra Fiedler i Malwina Kędziora

II miejsce zajęła uczennica klasy 7 C – Martyna Szopińska

III miejsce zajęła uczennica klasy 7 C – Julia Nowak

Gratuluję!

 Nagrody i dyplomy wręczę uroczyście kiedy wrócimy do szkoły!

Iwona Kusiorska


Drodzy uczniowie i rodzice,

jeśli potrzebujecie konsultacji z doradcą zawodowym przez e-mail lub telefonicznie, to Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile ma dla Was taką ofertę. Szczegóły w plakacie.