OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Erdmann,

Kontakt adres e-mail: iod.oswiata@erodo.com.co

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile, zwane dalej „Szkołą”.

  1. Inspektorem Ochrony Danych jest Robert Erdmann, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem: iod.oswiata@erodo.com.co

3.Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły oraz zabezpieczenia mienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt c) i f) RODO.

  1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 miesiąca, po tym terminie przechowywanie będzie regulowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
  4. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Szkoły jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie szkoły.
  6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 1 miesiąca zapis jest automatycznie nadpisywany.