Wykaz podręczników

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ KLASY I-VIII
ROK SZKOLNY 2023/2024

1. Podręczniki do przedmiotów obowiązkowych uczniowie wypożyczają z biblioteki szkolnej.
Podręczniki są własnością szkoły.
2. Ćwiczenia są własnością uczniów; otrzymują je od wychowawców.
3. Podręczniki i ćwiczenia do religii kupują rodzice. Zamówienia podręczników i ćwiczeń do religii w Wydawnictwie Jedność Kielce;

– przez telefon 800- 137 – 072 lub strona internetowa – www.jednosc.com.pl

 

PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY

KLASA I

– Podręcznik i ćwiczenia: „Ale to ciekawe”, J. Okuniewska, B. Skrzypiec, S. Piłat, MAC

Język angielski:

– Podręcznik i ćwiczenia: „Bugs Team 1”, C. Read, A. Soberón, Macmillan

Religia:

– Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej „Poznaję Boży świat” Wydawnictwo JEDNOŚĆ Kielce. (Podręcznik jest jednocześnie formą ćwiczeń).

 

KLASA II

– Podręcznik: „Nowi tropiciele 2”, A. Kamińska, A. Danielewicz-Malinowska, J. Hanisz, J. Dymarska, WSiP

– Karty ćwiczeń: „Nowi tropiciele 2”, A. Burdzińska, A. Danielewicz-Malinowska, J. Dymarska, WSiP

 Język angielski:

– podręcznik i ćwiczenia: „Bugs Team 2”, C. Read, A. Soberón, Macmillan

Religia:

– Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej „Królestwo Boże”. Wydawnictwo Jedność Kielce. (Podręcznik jest jednocześnie formą ćwiczeń).

 

KLASA III

– Podręcznik: „Nowi Tropiciele”. Klasa 3, Banasiak, WSiP

– Karty ćwiczeń: „Nowi Tropiciele”. Klasa 3, praca zbiorowa, WSiP

Język angielski:

– Podręcznik i ćwiczenia: „Bugs Team 3”, M. Kondro, E. Papiol, M. Toth, Macmillan

Religia:

– Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej „Poznaję Jezusa” – zeszyt ćwiczeń dla klasy III szkoły Podstawowej „Poznaję Jezusa”. Wydawnictwo Jedność Kielce.

 

DRUGI ETAP EDUKACYJNY

KLASA IV

Język polski:

– Podręcznik: „Zamieńmy słowa”, I. Bartol, J. Michalak, M. Biskupska-Duda, WSiP

Język angielski:

– Podręcznik i ćwiczenia: „Brainy 4”, N. Beare, Macmillan Education

Matematyka:

– Podręcznik i ćwiczenia wersja B: „Matematyka z plusem”; M. Dobrowolska, M. Jucewicz, Z. Karpiński, P. Zarzycki, GWO

Przyroda:

– Podręcznik: „Tajemnice przyrody”, M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz, Nowa edycja 2023–2025, Nowa Era

– Ćwiczenia: „Tajemnice przyrody”, J. Stawarz, J. Golanko, U. Moździerz, Nowa Era

Historia:

– Podręcznik: „Wczoraj i dziś. Neon. Klasa 4”. Edycja 2023/2025. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej, B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski, Nowa Era

Plastyka:

– Podręcznik: „Do dzieła!”, J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak, Nowa Era

Technika:

– Podręcznik: „Jak to działa? Neon. Klasa 4”. Edycja 2023–2025, L. Łabecki, M. Łabecka, J. Pecyna, Nowa Era

Informatyka:

– Podręcznik: „Lubię to!”, M. Kęska, Nowa Era

Religia:

– Podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Odkrywam życie z Jezusem”, ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, opracowany według programu „Zaproszeni na ucztę z Jezusem”. (Nowe wydanie).

KLASA V

Język polski:

– Podręcznik i ćwiczenia: „Nowe słowa na start!”, A. Klimowicz, M. Derlukiewicz, Nowa Era

Język angielski:

– Podręcznik i ćwiczenia: „Brainy 5”, N. Beare, Macmillan Education

Matematyka:

– podręcznik i ćwiczenia wersja B: „Matematyka z plusem”, M. Dobrowolska, P. Zarzycki, GWO

Geografia:

– Podręcznik: „Planeta Nowa 5”, F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz, Nowa Era

Biologia:

– Podręcznik: „Puls życia 5. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej”,
M. Sęktas, J. Stawarz, Nowa Era

Historia:

– Podręcznik: „Wczoraj i dziś. Klasa 5”, G. Wojciechowski, Nowa Era

Informatyka:

– Podręcznik: „Lubię to”, podręcznik, G. Koba, Nowa Era

Plastyka:

– Podręcznik: „Do dzieła!”, J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak, Nowa Era

Religia:

– Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”, Wydawnictwo Jedność Kielce.

– zeszyt ćwiczeń dla klasy V szkoły podstawowej „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”, Wydawnictwo Jedność Kielce.

 

 KLASA VI

Język polski:

– Podręcznik: „Nowe słowa na start!”, A. Klimowicz, M. Derlukiewicz, Nowa Era

Język angielski:

– Podręcznik i ćwiczenia: „Brainy 6”, N. Beare, Macmillan Education

Matematyka:

– Podręcznik i ćwiczenia wersja B: „Matematyka 6 z plusem”, M. Dobrowolska, P. Zarzycki, GWO

Biologia:

– Podręcznik: „Puls życia 6. Podręcznik do biologii dla klasy szóstej szkoły podstawowej”,  edycja 2022–2024, J. Stawarz, Nowa Era

Geografia:

– Podręcznik: „Planeta Nowa 6”, R. Malarz, T. Rachwał, D. Szczypiński, Nowa Era

Historia:

– Podręcznik: „Wczoraj i dziś. Klasa 6”, B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski, Nowa Era, edycja 2022-2024

Plastyka:

– Podręcznik: „Do dzieła!”, J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak, Nowa Era

Informatyka:

– Podręcznik: „Lubię to”, G. Koba, Nowa Era

Religia:

– Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej ” Szczęśliwi którzy odkrywają piękno” – Wydawnictwo Jedność Kielce.

– Zeszyt ćwiczeń dla klasy VI szkoły podstawowej ” Szczęśliwi którzy odkrywają piękno”. Wydawnictwo Jedność Kielce.

 

KLASA VII

Język polski:

– Podręcznik: „Zamieńmy słowa”, A. Karolczyk –Kozyra, A. Sieńczuk, D. Kujawa-Weinke, WSiP

Język angielski:

– Podręcznik i ćwiczenia: „Brainy 7”, C. McBeth, Macmillan

Język niemiecki:

– Podręcznik: „Deutschtour FIT” dla klasy 7,  E. Kościelniak – Walewska, Nowa Era

– Ćwiczenia: „Deutschtour FIT” dla klasy 7,  M. Kosacka, Nowa Era

Matematyka:

– Podręcznik i ćwiczenia: „Matematyka z plusem”, M. Dobrowolska, GWO

Biologia:

– podręcznik: „Puls życia Neon. Klasa 7. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej”. Nowa edycja 2023–2025”, M. Jefimow, Nowa Era

Chemia:

– Podręcznik: „Chemia Nowej Ery 7”, T. Kulawik J, Kulawik, M. Litwin, Nowa Era

Fizyka:

– Podręcznik: „Spotkania z fizyką NEON 7. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej”, edycja 2023–2025, G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska, Nowa Era

Geografia:

– Podręcznik: „Planeta Nowa NEON”, edycja 2023-2025, M. Szubert, T. Rachwał, Nowa Era

Historia:

– Podręcznik: „Wczoraj i dziś. NEON. Klasa 7. Edycja 2023/2025. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej”, S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow, Nowa Era

Informatyka:

– Podręcznik: „Lubię to”, G. Koba, Nowa Era

Plastyka:

– Podręcznik: „Do dzieła!”, J. Lukas, K. Onak, M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak, Nowa Era

Religia:

– Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej „Szczęśliwi, którzy czynią dobro”, Wydawnictwo Jedność Kielce.

– zeszyt ćwiczeń dla klasy VII szkoły podstawowej  „Szczęśliwi, którzy czynią dobro”, Wydawnictwo Jedność Kielce

KLASA VIII

Język polski:

– Podręcznik: „Nowe Słowa na start!”, M. Derlukiewicz, A. Klimowicz, Nowa Era

Język angielski:

– Podręcznik i ćwiczenia: „Brainy 8”, C. McBeth, Macmillan

Język niemiecki:

– Podręcznik: „Deutschtour FIT” dla klasy 8,  E. Kościelniak – Walewska, Nowa Era

– Ćwiczenia: „Deutschtour FIT” dla klasy 8,  M. Kosacka, Nowa Era

Matematyka:

– Podręcznik i ćwiczenia: „Matematyka z plusem”, M. Dobrowolska, GWO

Biologia:

– Podręcznik: „Puls życia 8. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej”, B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas, Nowa Era

Chemia:

– Podręcznik: „Chemia Nowej Ery 8”, J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin, Nowa Era

Fizyka:

– Podręcznik: „Spotkania z fizyką 8. Podręcznik do fizyki dla szkoły podstawowej”, G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska, Nowa Era

Geografia:

– Podręcznik: „Planeta Nowa”, T. Rachwał, D. Szczypiński, Nowa Era

Historia:

– Podręcznik: „Wczoraj i dziś. Klasa 8”, R. Śniegocki, A. Zielińska, Nowa Era

WOS:

– Podręcznik: „Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej”, A. Janicki, I. Janicka, T. Maćkowski, A. Kucia-Maćkowska, Nowa Era

Informatyka:

– Podręcznik: „Lubię to”, G. Koba, Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa:

– Podręcznik: „Żyję i działam bezpiecznie”, J. Słoma, Nowa Era

Religia:

– Podręcznik i zeszyt ćwiczeń „Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość”, ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak, opracowany według programu „Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość”.