UWAGA ZAPISY

 

Uczniowie zakwalifikowani do I klasy

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile informuje, że trwają zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024. 

 

Zapisu dziecka dokonują rodzice/prawni opiekunowie w sekretariacie szkoły (do wglądu dowód tożsamości oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka).

 

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2023/2024:

1.      Zarządzenie dyrektora >> plik <<

2.      Regulamin rekrutacji >> plik <<

3.      Uproszczony harmonogram rekrutacji podstawowej i uzupełniającej >> plik <<

4.      Zgłoszenie dziecka z obwodu >> plik <<

5.      Wniosek dla dziecka spoza obwodu wraz z oświadczeniami >> plik <<