Realizacja projektu edukacyjnego „Czy wiecie dlaczego?”

W tym roku szkolnym w grupie IV realizowany jest projekt edukacyjny „Czy wiecie dlaczego?”, którego celem jest zwiększenie aktywności, samodzielności i kreatywności dzieci o różnych potrzebach psychofizycznych, pogłębienie ich zainteresowań, nabywanie poczucia własnej wartości, uczenie wspólnego rozwiązywania problemów, podziału pracy w zespole i skutecznego porozumiewania się ze sobą. Czytaj dalej „Realizacja projektu edukacyjnego „Czy wiecie dlaczego?””