Warsztaty u pierwszaków

Wszystkie klasy pierwsze wzięły udział w warsztatach profilaktycznych zorganizowanych przez pedagoga B. Grzybowską-Nowak oraz A. Sagan -Moszyńską. Dzieci poznały sposoby radzenia sobie ze złością. Miały możliwość wysłuchania czytanej bajki terapeutycznej „Jak radzić sobie ze złością”, udzielały odpowiedzi na zadane pytania oraz wykonały piękne prace plastyczne do tekstu.

>>zobacz zdjęcia<<

A. Sagan-Moszyńska, B. Grzybowska-Nowak