Praktyczna ekonomia na lekcjach wiedzy o społeczeństwie

Uczniowie klas 8c oraz 8d opracowywali w tym tygodniu plany swoich przykładowych budżetów domowych. Głównym celem warsztatów było przybliżenie samego pojęcia jako narzędzia efektywnie wspierającego zarządzanie finansami w gospodarstwie domowym. Niewątpliwie zestawienie dochodów i wydatków nawet w najprostszej formie pomaga bardziej racjonalnie gospodarować zasobami finansowymi, lepiej planować oraz oszczędzać. Zatem młodzież przygotowywała się do aktywnego wchodzenia w dorosłe życie, stanowienia o sobie, wytyczania własnej drogi rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich menedżerskich umiejętności, a w szczególności nabywała dojrzałości w administrowaniu swoimi przyszłymi funduszami. Ponadto taka interdyscyplinarna forma zajęć pozwoliła im ugruntować kluczowe kompetencje matematyczne.

M. Pazdej

>>zobacz zdjęcia<<