Literacki detektyw

Bardzo dziękuję za udział w Szkolnym Konkursie „Literacki detektyw … na tropie lektury”. Wszyscy uczestnicy świetnie poradzili sobie z wytropieniem cytatów oraz z podaniem autora i tytułu dzieła, z jakiego pochodziły konkursowe fragmenty.
Każdy uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą z j. polskiego oraz pochwałę za udział w lekturowej rywalizacji. Miano Literackiego Detektywa zdobyli: Marta Kozłowska z kl. 3 a, Kinga Szczęsna z kl. 3 d oraz K. Błażej z kl. 3 a. Gratuluję laureatom!!! Pamiątkowe dyplomy oraz słodkie upominki zostaną wręczone na najbliższej lekcji wychowawczej, a oceny celujące za zwycięstwo w literackiej rywalizacji są już w dzienniku.

M. Orlińska