Drugoklasiści w Miasteczku Ruchu Drogowego

W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa uczniów 9 września uczniowie klasy II b wraz z wychowawczynią Barbarą Kuklińską udali się na zajęcia do Miasteczka Ruchu Drogowego przy ulicy Dąbrowskiego. Drugoklasiści uczestniczyli w spotkaniu z edukatorem ze Straży Miejskiej, który uczył dzieci podstawowych zasad bezpieczeństwa pieszego na drodze. Uczniowie utrwalili sobie 5 podstawowych zasad przechodzenia przez wyznaczone miejsca dla pieszych. Oczywiście wszyscy wiedzieli, że to pasy. Dzieci zapoznały się ze znakami drogowymi, ich podziałem na znaki nakazu i zakazu. Wszyscy pomyślnie przeszli test sprawdzający. Ostatnim punktem wycieczki była jazda na rowerach z zachowaniem szczególnej ostrożności na drodze. Wszyscy musieli jeździć zgodnie z zasadami ruchu drogowego i respektowaniem obowiązujących znaków na drodze i sygnalizacji świetlnej. Większość drugoklasistów jeździła sprawnie i poruszała się w bezpieczny sposób. Wycieczka edukacyjna podniosła poziom wiedzy uczniów w zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach, ostrożnego i uważnego przechodzenia przez jezdnię, aby w przyszłości stali się wzorowymi użytkownikami dróg.

B. Kuklińska

>>zobacz zdjęcia<<