Czy wszystkie emocje są nam potrzebne?

Uczniowie klasy I c podczas cyklu zajęć o emocjach próbowali odpowiedzieć na to pytanie. Rozmawiali o radości, strachu i złości. Próbowali przedstawić mimiką wybrane emocje. Klasowy redaktor Filip przeprowadził wywiad, która z emocji występuje najczęściej w naszym życiu. Dzieci uczyły się radzić sobie ze strachem poprzez różne ćwiczenia relaksacyjne. Pracę pierwszaki zakończyły wykonaniem gniotków, które miały im służyć w trudnych sytuacjach oraz wyrazić różne emocje. Większość gniotków miała radosną buzię.

A. Skrypak-Schiller

>>zobacz zdjęcia<<