Wyniki konkursu chemicznego

Dnia 31 października odbył się etap szkolny konkursu chemicznego. Wzięło w nim udział dwoje uczniów. Niestety ilość zdobytych punktów nie pozwoliła na zakwalifikowanie się do dalszego etapu. A oto wyniki:

KCH01 – 13 pkt
KCH02 – 11 pkt

p. J. Blajchert