Narodowe Święto Niepodległości

W piątek 8 listopada obchodziliśmy w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich Narodowe Święto Niepodległości. Od rana w obu budynkach odbywała się akcja Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy uczniowie i pracownicy otrzymywali kotyliony wykonane przez uczniów na lekcjach plastyki i techniki. W holu szkoły zostały przygotowane okolicznościowe gazetki. Ponadto zespoły dekoratorskie pięknie przystroiły hale sportowe, w których odbyły się uroczyste apele, osobno dla klas I – III i IV – VIII. Wzięli w nich udział uczniowie i pracownicy szkoły.

Zarówno uczniowie młodsi jak i młodzież w uroczystym nastroju odśpiewali hymn Polski. Następnie głos zabrała Pani dyrektor D. Gulińska, która w swojej wypowiedzi przywołała pamięć tamtych historycznych dni. Potem uczniowie zaprezentowali specjalnie na ten dzień przygotowany program artystyczny. Były wiersze i piękne pieśni patriotyczne. Wystąpiły również dzieci z grupy IV oddziału przedszkolnego, które efektownie i brawurowo odtańczyły krakowiaka, za co zebrały chyba największe brawa.

Cieszy fakt, że tego dnia, tak ważnego dla każdego Polaka, młodzież wykazała się wzorową postawą podczas uroczystości.

K.B.

>>zobacz zdjęcia<<