Spotkanie z policjantem

Uczniowie klas VII i VIII w środę 06.11.2019r. wzięli udział w spotkaniu edukacyjnym „Odpowiedzialność prawna nieletnich za czyny niedozwolone” prowadzonym przez policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Pile.
Zebrani uczniowie dowiedzieli się na czym polega przemoc fizyczna i psychiczna, jakie są formy przemocy. Prowadzący wyjaśnił również, czym jest czyn karalny oraz na czym polega demoralizacja nieletniego. Policjant poruszył także temat dopalaczy, narkotyków i uświadomił słuchaczom konsekwencje ich używania. Na potwierdzenie swoich słów zaprezentował spot „ Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Ku przestrodze przedstawił ponadto skutki prawne czynów niedozwolonych, które wynikają z przepisów prawa oraz wskazał miejsca, gdzie mogą trafić osoby łamiące te przepisy.
Miejmy nadzieję, że uczestnicy spotkania wzięli sobie do serca słowa policjanta i przyszłości unikną kłopotów.

Paulina Zielińska – pedagog