Akademia finansów dla najmłodszych

W czwartek 14 listopada uczniowie klasy I a i I b uczestniczyli w kolejnych zajęciach realizowanych w ramach projektu „Akademia Finansów dla dzieci – Pieniądze bez tabu”. Było to już drugie spotkanie warsztatowe pod hasłem „Finanse na co dzień”.

Prowadząca zajęcia pani Anna Chandoszko tym razem omówiła tematykę dotyczącą budżetu. Najpierw pierwszoklasiści wyjaśniali co to jest budżet przytaczając przykłady z życia domowego. Wypowiadali się, w jaki sposób ludzie „zdobywają” pieniądze. Poza tym określali, kto w ich domu zajmuje się finansami, czyli jest księgowym oraz na co są one przeznaczane. Swoje propozycje dzieci przedstawiały rysunkowo.

   Pani A. Chandoszko posługując się wagą szalkową, monetami oraz klockami symbolizującymi zakupy wspólnie z dziećmi podjęła próbę wyjaśnienia na czym polega zrównoważony budżet, czyli równowaga między posiadanymi pieniędzmi a wydatkami. Na tym prostym przykładzie uzmysłowiła „małym studentom”, że wydatki należy dostosowywać do sytuacji ekonomicznej rodziny. Często trzeba podejmować trudne decyzje i rezygnować z rzeczy, które nie są konieczne do życia, a są kolejnym kaprysem. Temat poruszany w trakcie tego wykładu z pewnością nie należał do najłatwiejszych. Dzieci wykazały się jednak dojrzałą postawą, ponieważ trafnie wskazywały z jakich zakupów można zrezygnować, a na jakie należy zawsze mieć przeznaczoną odpowiednią kwotę pieniędzy. Poza tym stwierdziły, że lepiej jest, gdy wpływy są większe niż wydatki albo przynajmniej, by w budżecie domowym były one w równowadze.  

Kolejne ostatnie spotkanie odbędzie się już za dwa tygodnie.

M. Prus

>>zobacz zdjęcia<<