Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

W tym roku to wyjątkowy dzień, ponieważ 22 listopada 2019 r. mija 30 lat od uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu dotyczącego praw dziecka – Konwencji o prawach dziecka, która została ratyfikowana również w naszym kraju. Wiedzę o tym należy cały czas upowszechniać: każde dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać. Powinni je znać także dorośli i traktować dzieci podmiotowo oraz pamiętać, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się wzajemnie uzupełniają.

Przedszkolaki poznają swoje prawa i obowiązki nie tylko podczas planowych zajęć, ale też przy wielu codziennych okazjach podczas pobytu w grupie. W dniu dzisiejszym odbyły się zajęcia związane z postacią wielkiego polskiego admiratora praw dziecka – Janusza Korczaka.

B. Oleszak

>>zobacz zdjęcia<<